.

La Direcció d'ALARMES I FOC S.L., dins la seva estratègia i, conscient de la necessitat de disposar d’un Sistema de Qualitat útil i avantatjós per a l’organització es compromet a:

  • Desenvolupar uns serveis adients als requeriments sol·licitats, equip i professionalització de l’empresa, per aconseguir una gestió integrada per un objectiu principal: la major satisfacció possible del usuari/client.
  • Realitzar els serveis adequadament i correctament, amb la finalitat d’obtenir uns resultats que satisfacin a totes les parts interessades i millorin la percepció d’aquesta dins la societat, alhora que s’acompleixen tots els requeriments legals i normatius aplicables en tot moment.
  • Dotar al personal i als diferents departaments de les eines necessàries pel correcte desenvolupament de l’activitat.
  • Formar continuadament a la gent de l’organització per aconseguir una major implicació personal i major assoliment dels objectius.
  • Realitzar un procés de millora continua i innovació mitjançant la revisió periòdica de la nostra organització, de les nostres activitats, del nostre sistema de gestió i de la política d’empresa, per aconseguir el lideratge que es vol assolir.

Direcció

Data: 20/03/23